• shutterstock 375569194
  • slide young
  • slide2
  • slide1

Välkommen till Vera 

I Vera Sociala tjänster ingår Vera Familjehem. Vi arbetar med förstärkt familjehemsvård, där vi utreder, rekryterar och förmedlar familjehem för barn och ungdomar. Vi erbjuder stöd och handledning för familjehemmen och inkommer med skriftliga uppföljningsrapporter till ansvariga kommuner. Utöver detta erbjuder Vera sociala tjänster handledning, nätverksmöten och umgängesobservationer i vår centralt belägna lokal. (se mer under rubriken "Vera sociala tjänster")

Om oss

Att vara familjehem

Så här arbetar vi


Vera Sociala tjänster AB innehar tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn, samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn enl 7 kap 1 § första stycket 5 SoL vid Vera Familjehem.