Att vara familjehem

De grundläggande krav som ställs på våra familjehem är att de har tid och utrymme för den placerade.

Familjehemmet ska ha en öppenhet för samverkan med barnets biologiska familj, myndigheter och andra viktiga aktörer i barnets liv. Familjehemmet har ett betydelsefullt ansvar för ett barns framtida hälsa och utveckling. Många familjehem vittnar om att känslan av att göra skillnad är berikande och utvecklande.

Uppdragen som familjehem kan se olika ut. Ibland finns behov av en mer akut och kortvarig placering, så kallat jourhem. Andra gånger är placeringen mer inriktad på ett långvarigt behov. Vera familjehem inriktar sig på barn och ungdomar i åldrarna 0 – 21 år, alla med varierande behov av stöd och orsak till placering.
​​​​​​​
Familjehemmen får via oss regelbunden handledning samt möjlighet till råd och stöd dygnet runt. Vi på Vera familjehem sköter den direkta kontakten med ansvarig socialsekreterare. Vi är öppna för att skräddarsy vårt arbete efter varje familjehems behov och önskemål.
img5img5
img5