Vera familjehem arbetar både med jourhem och familjehem

Familjehem med kvalitet gör skillnad för individen


Med rätt matchning och ett familjehem som är redo för uppgiften, blir miljön och förutsättningarna för det placerade barnets framtida utveckling de allra bästa. Hos Vera familjehem är kvalitet grundläggande och det innebär att vi alltid erbjuder noggranna utredningar baserat på Socialstyrelsens riktlinjer gällande socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Vi anpassar våra skriftliga rapporter efter Barns behov i centrum, BBIC, och Socialstyrelsens material och riktlinjer liggger till grund för alla bedömningar om familjers lämplighet som familjehem. Vi arbetar alltid efter gällande regelverk.  

Handledning och stöd som hjälper familjehem och kommun


Familjehem och jourhem hos oss lämnas aldrig ensamma. Regelbunden handledning och ständig möjlighet att genom jour få råd i hastigt uppkomna situationer gör att hjälp och stöd alltid finns tillgängligt. Det skapar kvalitet och resultat som gynnar barnen och ungdomarna, men även kommunens sociala arbete. Med vår bakgrund inom socialt arbete inom kommunal regi ser vi alltid till att avlasta placerande kommun med tät och kvalitativ uppföljning samt löpande rapportering av hur arbetet enligt vårdplanen går. 

Har du tid och möjlighet att göra en insats för ett barn?


​​​​​​​Det berikande och utvecklande. Det kan också vara påfrestande och utmanande. Framför allt är det en insats som gör stor skillnad för alla barns rätt till en trygg och säker uppväxt. Hos oss kan du som familj göra en insats som familjehem eller jourhem. Oavsett vilken form som passar din familj bäst så får ni regelbunden stöttning och handledning samt tillgång till rådgivning via vår jour. Med noggranna matchningar mellan familjer och barn och ett nära samarbete har vi sedan 2016 många goda exempel på hur engagerat familjehemsarbete ger fantastiska resultat. Vi samarbetar främst med familjehem i Mellanverige, men kan gå in och avlasta kommuner i hela landet vid konsultuppdrag.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara ett familjehem. Eller vill du har mer information om hur din familj blir ett familjehem?