Ett familjehem är en plats för trygghet, utveckling och omsorg

Att vara familjehem hos Vera familjehem


Att vara familjehem är inte bara att öppna sitt hem för ett barn, det är minst lika viktigt att ha tid och utrymme för det placerade barnet. Grundläggande krav om du vill bli familjehem hos Vera familjehem är att du och din familj har en vardag som kan ge det placerade barnet all den uppmärksamhet som krävs. Det innebär möten med socialtjänst och andra myndigheter, samverkan med den placerades biologiska familj och kan kräva extra omvårdnad vad gäller skolgång och fritidsaktiviteter. Allt beror på individens behov. Familjehemmet har ett stort ansvar för barnets framtida hälsa och utveckling, och många av våra familjehem berättar om hur berikande och utvecklande det är för hela familjen att ta emot ett placerat barn.

Vad skiljer familjehem och jourhem åt?


Hos oss kan du som familjehem få olika uppdrag. Ibland handlar det om att snabbt hjälpa ett barn från en dysfunktionell och farlig miljö. En sådan akut och mer kortvarig placering kallas jourhem. Andra gånger finns behov av en mer långvarig placering, det vill säga familjehem. Idag arbetar vi med barn, ungdomar och unga vuxna i åldrarna 0 till 21 år, alla med varierande behov av stöd och orsak till placering.

Stöd och vägledning för alla familjehem


Det är väldigt givande och berikande att vara familjehem, men det är också i perioder utmanande och påfrestande. Vår uppgift är att stödja din familj och det placerade barnet. För oss är det därför självklart att anpassa och skräddarsy arbetet efter varje familjehems behov och önskemål. Som familjehem kommer din familj att ha kontakt med olika myndigheter, men den löpande kontakten med ansvarig socialsekreterare tar vi hand om. För att ge dig så bra förutsättningar som möjligt får alla familjehem hos Vera familjehem regelbunden handledning. Dessutom kan familjehemmet alltid nå oss via vår jour. Oavsett vad som händer så finns vi alltid vid din familjs och barnets sida. ​​​​​​​

Att bli familjehem


​​​​​​​Är du intresserad av att bli ett familjehem är första steget att ärligt fundera igenom om du har tid och möjlighet att ta emot ett barn. Är svaret ja, så är du varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss via mejl. Berätta om din familj och era levnadsvillkor gällande arbeten, fritid, hemmavarande barn, hur ni bor och vad ni kan erbjuda ett barn som bor hos er.