Om oss på Vera Sociala tjänster

Familjehemsarbete och socialt arbete med kvalitet 


Vera Sociala tjänster startades 2016 med övertygelsen om att familjehemsarbete med kvalitet vilar på  en noggrann utredning, en ärlig matchning och en stor möjlighet till personlig handledning. För oss har det blivit tre viktiga grundpelare i arbetet med att skapa bra boendemiljöer för placerade barn, ungdomar samt yngre vuxna och det är dessa grunder vi arbetar med i alla familjehemsuppdrag vi åtar oss. Det ger kvalitet, trygghet och långsiktig utveckling.

Sociala tjänster som uppfyller gällande krav


Idag arbetar Vera Sociala tjänster med familjehemsverksamhet genom Vera familjehem och konsultuppdrag inom socialt arbete i kommunal regi. Förutom relevanta utbildningar och vidareutbildningar har vi mångårig erfarenhet av socialt arbete inom kommunal regi.  Den sociala barn-och ungdomsvården är vår spetskompetens och  vi kan därför bistå med bred och djup kunskap inom familjehemsarbete, familjebehandling, familjerätt och missbruksvård. Det arbete vi levererar motsvarar de krav socialnämnd, socialtjänstlagen och verkställande socialtjänst ställer.

Erfarenhet och engagemang ger avlastning i socialt arbete


Konsultuppdrag inom socialt arbete innebär att vi hjälper kommuner runt om i landet med avlastning vid arbetstoppar och när det saknas resurser. Genom vår erfarenhet av socialt arbete i kommunal regi och kunskap kring rapporteringsmodeller såväl som kvalitetsarbete och arbetsrutiner är vi en partner som snabbt kan gå in i verksamheten. Det ger hjälp som har effekt och sparar tid. Vi arbetar idag bland annat med handledning av biologiska nätverk, nätverksträffar, umgängesträffar, förhandsbedömningar och utredningar.