Så här arbetar vi

Vera familjehem lägger fokus på familjehemmens kvalitet.

Detta uppnår vi via noggranna utredningar baserat på Brafam och BBIC enligt socialstyrelsens riktlinjer. I kontakten med socialtjänsten efterfrågar vi nödvändig information om barnet/ ungdomen, för att nå en så bra matchning som möjligt.
​​​​​​​
Under placering läggs stor tonvikt på stöd och handledning till familjehemmen, samt service till kommunerna i form av uppföljning. Vi avlastar placerande kommun, då vi kan erbjuda familjehem av hög kvalitet, täta uppföljningar och rapporter i hur arbetet fortskrider utifrån gällande vårdplan.
slide youngslide young
slide young