Handledning till familjehem och det biologiska nätverket

Handledning som ger rätt stöd och visar vägen framåt


Handledning till det biologiska nätverket är ett våra uppdrag inom solcialt arbete. Ibland hamnar familjer i situationer där stöd utifrån är viktigt och avgörande för att kunna hantera en tuff vardag. I vissa fall behöver det biologiska nätverket till ett barn, som släktingar eller anhöriga, handledas för att bearbeta svårigheter eller skapa bättre relationer till barnet.  Rätt handledning bygger förtroende, vilket också leder till större öppenhet och i förlängningen bättre möjlighet att hitta lösningar som hjälper den biologiska familjen och individen i rätt riktning. Det gör helt enkelt stor skillnad.

När det uppstår brist på resurser och handledare inom socialtjänst i kommunal regi är vi redo att gå in som stöttepelare. Handledningen kan ske genom möten eller telefon. Hos oss får du som uppdragsgivare tillgång till utbildade handledare som har gedigen erfarenhet av hur stor skillnad snabb och flexibel handledning kan göra när komplexa situationer eller akuta behov av stöd uppstår. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa till med är du varmt välkommen ​​​​​​​att kontakta oss.