Rutinerade handledare vid nätverksträffar skapar goda relationer

Nätverksträffar som sätter barnets behov först


För familjehemsplacerade barn är det viktigt att kunna behålla relationer inom det biologiska nätverket på ett sätt som sätter barnens behov i centrum. Precis lika viktigt är ett fungerande och effektivt nätverk runt barnet där socialtjänst, skola, förskola, barnavårdcentral och familjehem oftast ingår. Hos Vera Sociala tjänster finns erfarenhet och kunskap kring att arrangera, leda och delta vid nätverksträffar, både vad gäller träffar med föräldrar, mor- och farföräldrar eller andra släktningar samt myndigheter. Det är en självklar del i vårt familjehemsarbete, men vi kan även gå in och stötta i andra fall där det uppstår brist på resurser och personal inom socialtjänsten. Med konstruktiva och öppna nätverksträffar skapas kontaktytor och samsyn som stödjer barnets utveckling.  Vi är utbildade nätverksledare och kan lotsa och guida så att fortsatta relationer och inplanerade umgängesträffar blir trygga för barnet.

Hos oss finns kunskap kring gällande arbetsmetoder, rapportering och föreskrifter inom kommunal verksamhet som gör att det blir en verklig avlastning och en smidig lösning för ansvarig socialtjänst. Vill du veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa till med är du varmt välkommen ​​​​​​​att kontakta oss.