Övriga uppdrag inom socialt arbete

Utredningar, förhandsbedömning och övriga konsultuppdrag


Vera Sociala tjänster har stor erfarenhet av att gå in och avlasta socialtjänst och kommun vid utredningar, förhandsbedömning och uppdrag som handlar om att ge stöd till barn och ungdomar i familjerätten. Vi hjälper gärna till med handledningsuppdrag eller andra uppdrag inom socialt arbete inom barn- och ungdomsvård. Genom gedigen erfarenhet av socialt arbete i kommunal regi får du som uppdragsgivare ersättare som förstår alla processer, kan rutinerna kring dessa och kan även rapportera enligt gällande standard. Det sparar tid, resurser och gör att personalbrist snabbt kan lösas utan att avkall på kompetens eller kvalitetet på arbetet görs. Vi finns tillgängliga för uppdrag i hela landet.

Vid frågor och för ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta oss.