Planerade umgängesträffar som bygger relationer

Ge goda relationer och trygghet svängrum


Planerade umgängessträffar är ett av de verktyg som finns tillgängliga för att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att behålla relationer med sitt biologiska nätverk. Planerade umgängesträffar kan användas vid beslut om umgänge av familjerätten eller vid andra fall där det finns en social situation som gör att barnet inte kan ha tillgång till biologiska nätverk till vardags.

​​​​​​​Vera familjehem och Vera Sociala tjänster har stor erfarenhet av att planera och genomföra umgängesträffar så att barnets behov alltid sätts främst. Det kan handla om att barnet och den som ska träffa barnet måste resa för att kunna ses. Det kan också innebära att platsen för träffen måste vara neutral på grund av skyddade identeter. Ibland behöver barnet skydd och extra trygghet under umgängesträffen. Genom oss kan barnet och nätverket träffas i en säker hemlik miljö. 

Hos Vera Sociala tjänster finns konsulter med gedigen utbildning samt mångårig erfarenhet inom myndighetsarbete. Det gör att  umgängesplanering, övervakning och skriftliga observationsbedömningar är uppgifter vi är väl förtrogna med och kan lämna underlag som håller hög kvalitet för fortsatt arbete. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa till med är du varmt välkommen ​​​​​​​att kontakta oss.