Vera Sociala tjänster

   Planerade umgängesträffar
Vera Sociala tjänster kan på uppdrag från socialtjänsten erbjuda stöd och/eller övervakning vid planerade umgängen mellan det biologiska nätverket och barnet. Vår "hemlika" lokal ligger centralt i Västerås på en lugn innergård med låsta grindar. 
Vi har utbildning samt mångårig erfarenhet inom myndighetsarbete. Veras konsulenter har stor vana vid umgängesplanering, övervakning och att göra skriftliga observationsbedömningar.

Handledning till det biologiska nätverket/ nätverksmöten
Vi på Vera tar gärna uppdrag då vi handleder det biologiska nätverket för ett familjehemsplacerat barn, det kan t.ex. handla om föräldrar eller mor- och farföräldrar. För att den fortsatta relationen och inplanerade umgängesträffar ska bli trygga och bra för alla, så kan vi i samtal hjälpa nätverket att se helheten och sätta barnets behov i främsta rummet.  
​​​​​​​
Vi är utbildade nätverksledare, och håller gärna i nätverksmöten med samtliga inblandade utifrån samma syfte. 
     Barngruppsverksamhet
​​​​​​​Vera sociala tjänster planerar att starta upp en stödgruppsverksamhet för familjehemsplacerade barn i Västerås, med början vårterminen 2019. 
En pedagogisk stödgrupps-
verksamhet ger barnet möjlighet att sätta ord på sin situation och dela tankar, erfarenhet och känslor med andra barn som lever under samma förhållanden. Barnet får verktyg att kunna hantera sin egen situation och omvärld.